Odporúčame

 

Metodické materiály:

Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina - prednášky (audio, video), kurzy,

 

 

 

Katechézy - rôzne druhy katechéz, vypracované materiály

 

 

 

Evanjelizácia - texty o novej evanjelizácii, audio prednášky, témy pre birmovancov

 


Inky.sk
- katechézy (školské, farské, príprava birmovancov, prvoprijímajúcich detí...)

 

 

 

 

Dávka online - stránka vytvorená tímom Tréningového Centra Kompas
pre pracovníkov s mládežou, ktorí chcú
evanjeliom získať ďalšiu generáciu ľudí pre Krista

 

 

Svedectvá:

 

  Môj príbeh- životné príbehy ľudí, ktorí zažili osobnú skúsenosť s Bohom

 

Chvály a kresťanská hudba:

 

Worshiplife.sk - stránka o chválach ako životnom štýle (prednášky, články, videá, rečníci, kapely...)

 

 

Iné:

 

 

KUMRAN - Kresťanské kníhkupectvo a vydavateľstvo

 

 

 

VER - Kresťanské kníhkupectvo

 

 

 

 


 ZACHEJ - Kresťanské kníhkupectvo