Metodické materiály

« Zurück

Milosrdný rok - katechézy

Milosrdný rok - katechézy

Od septembra 2015 do júna 2016 prebiehala duchovná príprava na Svetové dni mládeže 2016 v Krakove a počas mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. Vyšla z neho kniha Milosrdný rok. Príprava nadväzovala na Čistý rok. V katechézach môžete objavovať hĺbku a farebné odtienky Božieho milosrdenstva. 

Katechézu bude vždy tvoriť 5 častí:

  • Listy mladým písali kňazi alebo zasvätené osoby, ktoré v hľadaní oázy milosrdenstva nechcú kráčať púšťou sami... Dominikán Bruno Donoval OP, biblista František Trstenský, kňazi ponorení do služby mladým Juraj Karcol, Karol Vallo, Peter Mihálik a Milan Zaleha, popularizátor Teológie tela Róbert Neupauer a rehoľné sestry Siarda Peticová z Kongregácie sestier premonštrátok a Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenstiev.
  • Z Písma je rubrika s úryvkami zo Svätého Písma. Objavíme milosrdného samaritána, márnotratného syna, cudzoložnicu, ktorú Ježiš ochráni pred kameňovaním, stratené ovce aj drachmy a mnohé ďalšie poklady Písma...
  • Aktivity obsahujú podrobne rozpracované originálne nápady na stretká a hodiny náboženstva. Je to jedna z najcennejších metodických častí týchto katechéz, pretože všetky aktivity vznikajú špeciálne ku listom Milosrdného roka.
  • Z prameňa milosrdenstva sú citáty z Denníčka sestry ktoré pripravujeme spolu so sestrami z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva. Piktogram tejto časti katechéz pripomína časť loga Svetových dní mládeže v Krakove, symbolizujúci prúdy vytekajúce z Ježišovho srdca – symbol milosrdenstva. Je to spoločný výtvarný prvok Milosrdného roka a SDM.
  • Adorácia je úplne nová časť katechéz. Obsahuje pripravené zamyslenia, texty z Písma, modlitby, prosby a piesne na eucharistickú adoráciu. 

1. katechéza: Matka
2. katechéza: Ilúzia
3. katechéza: Liek
4. katechéza: Odpustenie
5. katechéza: Stôl
6. katechéza: Radosť
7. katechéza: Domov
8. katechéza:Náklonnosť
9. katechéza: Evanjelium