Líderská animátorská škola

 

 

„Lídrami sa nerodíme, lídrami sa stávame" . Preto Ťa pozývame investovať 7 víkendov počas jedného školského roka do Tvojho rastu, čo spôsobí celkový rast v Tvojom spoločenstve, meste a okolí.

Vízia Líderskej školy

Formácia lídrov k efektívnemu a zodpovednému vedeniu spoločenstiev s konkrétnou víziou, so zameraním na zvýšenie vodcovských zručností, schopností motivovať iných a vytváranie funkčnej spolupráce v regióne medzi spoločenstvami.

O škole:

Líderská škola je jednoročná formácia v oblasti vodcovstva, ktorá si kladie za cieľ formovať kresťanských lídrov.  Ide o 7 víkendov a 6 dní strávených na Letnom Kempe. Obsah školy pozostáva z teoretických predmetov, osobných konzultácií s členmi tímu, práce v skupinách, či zdieľaní sa hostí.

Podmienky uchádzačov o štúdium:

 • člen vodcovského tímu, vedúci stretka /spoločenstva, "pravá ruka" vedúceho
 • 18 a viac rokov
 • odporúčanie od kňaza / vedúceho spoločenstva 
 • formácia ( absolvent animátorskej školy alebo iná forma adekvátnej kresťanskej formácie) 
 • vyplnenie registračného formulára + pohovor 
 • záväzná účasť na celých víkendoch 
 • uhradenie poplatkov súvisiacich  s organizáciou a zabezpečením školy,  poplatok za víkend, poplatok za letný kemp (až po prijatí na LAŠ)

Témy a náplň školy:

Vzdelávacie témy:

 • Vodcovstvo I. 

 • Vodcovské schopnosti a obdarovanie

 • Odovzdávanie vodcovstva, mentoring, delegovanie ľudí a ich rozvíjanie I. 

 • Služba a správcovstvo vo vodcovstve

 • Vodcovstvo II.

 • Vízia, plánovanie a postoje vodcu 

 • Odovzdávanie vodcovstva, mentoring, delegovanie ľudí a ich rozvíjanie II. 

 • Spolupráca a partnerstvo 

Na každý víkend bude pozvaný hosť, ktorý je lídrom a odborníkom na tému víkendu. Po administratívnej a metodickej stránke toto vzdelávanie mladých zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).

 

Organizačný tím: 

Eduard Filo

Edy pracuje v ZKSM ako koordinátor pre stredné a západné Slovensko, zároveň koordinuje projekty Adoptuj si politika, Kresťan v politike Líderská animátorská škola. 

Absolvoval dvojročnú vodcovskú školu a LAŠ II. So svojou manželkou a dvomi synmi žije v Trenčíne, kde vedie spoločenstvo a spolupracuje s ďalšími spoločenstvami v regióne a vedúcimi na Slovensku.
Časťou jeho poslania je formácia, zmocňovanie a sieťovanie mladých lídrov a preto sa veľmi teší na LAŠ. Bude na nej pôsobiť ako lektor a poskytovať konzultácie jednotlivcom.
 
"Očakávam, že na LAŠ budeme zažívať Otcovu prítomnosť a objavovať osobné poslanie lídrov"

 

Martina Troppová

Volám sa Martina Troppová.  Mala som šancu byť na niektorých diecéznych animátorských školách, škole animátorského sprevádzania aj interdiecéznej animátorskej škole.

Rada som sa nechala pozvať do ďalšieho dobrodružstva, a preto som prijala pozvanie byť v tíme aj tentoraz. Inak som v spoločenstve Gabriel v Kežmarku už pár rokov :)

Čo viac dodať? Hádam sa stretneme :)

 

 

 

 

Nelka Grajciarová

Nelka  pracuje v ZKSM ako koordinátorka projektu  Lifenet,  ktorý slúži na sieťovanie mladých kresťanov  na Slovensku.  Je členkou  tímu Líderskej animátorskej školy pre západné Slovensko. V tíme prorockého tréningu sa venuje rozvoju daru proroctva. 

Momentálne žije v Bratislave. Patrí do Spoločenstva pri Dóme sv. Martina, kde vedie a koordinuje Kurz základov kresťana, zo zameraním na budovanie osobného vzťahu s Ježišom. 

Jej túžbou je pomáhať ľuďom objaviť ich skutočnú identitu kráľovských detí a rozvíjať dary a talenty ktoré dostali od Pána. Slúži tiež v oblasti duchovného sprevádzania. Skrze svoju službu druhým, chce prinášať Božie kráľovstvo všade kam príde :)

Vladimír Smataník

Vladimír pochádza z Kolárovíc, ale momentálne žije v Žiline. Študuje externe doktorandské štúdium na Fakulte riadenia a informatiky a pracuje ako odborný pracovník v Univerzitnom vedeckom parku Žilinskej univerzity v Žiline.

Vedie spoločenstvo EFATA, navštevoval Líderskú animátorskú školu pre západné Slovensko. Momentálne je členom komisie pre mládež Žilinskej diecézy a jedným z lídrov projektu WalkingOnWater (WoW).

Jeho túžbou je prinášať Božie Kráľovstvo a rozvíjať ďalej mladých ľudí a lídrov, či už v rámci spoločenstva, alebo akýmkoľvek spôsobom v službe, do ktorej ho povoláva Pán. Členstvo v tíme LAŠ východ je pre neho veľkou výzvou a zároveň cťou. 

Už teraz sa teší na nových ľudí a všetky tie krásne veci, ktoré Pán bude konať.

Miro a Majka Nemergutovci

Miro a Majka sú manželia žijúci v Starej Ľubovni.

Spoločne budujú svoj vzťah s Bohom a slúžia v Spoločenstve Dobrého Pastiera, kde je Miro aj lídrom. Patria tiež do katolíckeho tímu Návrat domov, v ktorom sa aj spoznali, a ktorý spolupracuje s ACCSE (Association of Coordinators of Catholic Schools of Evangelization) na prípravách Jubilejného roku 2033.

Radi športujú, počúvajú hudbu a oddychujú pri dobrej káve. 

Martin Neslušan

Všade okolo seba vidím ako vznikajú nové spoločenstvá. Z týchto spoločenstiev povstáva nová generácia lídrov, ktorí majú v sebe obrovský potenciál a sú takmer nezastaviteľní, pretože ich hlavnou motiváciou je vášeň prameniaca zo vzťahu s Kristom. Teším sa, že práve týchto ľudí budem môcť stretávať v ďalšom školskom roku. 

Moje meno je Martin a pochádzam zo Serede. Vediem spoločenstvo Youth a venujem sa mladým ľuďom od svojich 15tich rokov. V súčasnosti máme v Poprade chválovú kapelu "Awakening", v ktorej vediem chvály. Vyštudoval som školu chvál a novej evanjelizácie - Godzone School 1 a Líderskú školu, LAŠ 1 a LAŠ 2. Medzičasom som študoval aj v Reddingu - Bethel Worship University v slnečnej Californii. Teraz študujem na Katolíckej Univerzite v Ružomberku kde sa chystám na "Bakalársky ročník". 

Okrem toho ma čaká v blízkej dobe ďalšia škola a to manželstvo, na ktoré sa veľmi teším/e 

Mojou najväčšou vášňou je prinášať Božie Kráľovstvo do miest a na Slovensko, preto beriem aj svoju účasť v tíme, ako veľké privilégium a teším sa na Vás!

Klára Blahová

Volám sa Klára Blahová, ale od Augusta budem už Neslušanová. Manželstvo zmení asi niekoľko vecí, ale zatiaľ som súčasťou vodcovského tímu v spoločenstve Eben-Ezer z Bratislavy.

Tento rok som absolvovala Líderskú animátoskú školu. Veľmi sa teším, že môžem byť súčasťou tímu na Líderskej animátorskej škole na východe lebo rozvoj lídrov na Slovensku považujem za kľúčový.

Túžim po tom aby sa vďaka nim Kultúra Kráľovstva a princípy, ktoré žijú vo svojich životoch šírili po Slovnesku. Verím, že práve oni budú novou generáciou lídrov, ktorá premní našu krajinu.

Majka Francová

Majka pochádza z malebnej dedinky zvanej Bugľovce a je vedúcou spoločenstva Kapitulské eMBéčka vo farnosti Spišská Kapitula.

Sloboda, ktorú nachádza v Bohu je niečo, čo dáva jej životu nový rozmer a veľmi túži, aby ju mohol zakúšať a žiť každý v jej okolí.

Miluje hudbu, šport, deti, papiere a nové výzvy.

A veľmi sa teší na dobrodružstvo, ktoré ju čaká počas LAŠ :)

 

 

 

Slávka Holovová

Volám sa Slávka Holovová. Som zo spoločenstva Gabriel v Kežmarku, ktoré som štyri roky viedla a dodnes som jeho aktívnou členkou.

Ako animátorka som absolvovala niekoľko diecéznych animátorských škôl.

Milujem Tatry a zdolávanie hôr, prečo som prijala aj pozvanie na LAŠ.

Verím, že na „hore LAŠ" budeme spolu bližšie Bohu i sebe navzájom.

 

 

o. Marek Uličný

Pochádzam z Levoče, kde som vyrastal a kde sa rodilo a formovalo moje povolanie ku kňazstvu. Moje Áno Bohu konkrétne dozrievalo v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapitule.

Prvé roky môjho kňazstva patrili službe veriacim v Likavke a v Prešove na Sídlisku III., kde som dostal pozvanie do špeciálnej pastorácie mládeže v Dome Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Tri roky na tomto milostivom mieste mi ukázali nový rozmer Lásky a služby v mojom živote.

V júli 2012 mi otec biskup Štefan Sečka zveril starostlivosť o mládež v Spišskej diecéze a vymenoval ma za riaditeľa Komisie pre mládež. Centrum pre mládež Premeny vo Važci sa stalo aj mojím domovom, kde sa usilujem byť láskavým otcom a priateľom mladých. Spolu so svojím spolubratom Cyrilom, riaditeľom centra Premeny Ľubomírom a tímom dobrovoľníkov tvoríme jednu rodinu, ktorej cieľom je formovať zrelých kresťanov schopných milovať a slúžiť.

LAŠ prebieha pod záštitou predsedu ZKSM o. Janka Buca