Evanjelizačné kurzy

 

 

Evanjelizačné kurzy slúžia na odovzdanie základov viery neveriacim alebo nepraktizujúcim kresťanom.

Existuje viacero evanjelizačných kurzov, tu vám ponúkame tipy aspoň na niektoré z nich:

Alfa kurz

Alfa kurz je otvorená šanca pre každého, kto chce spoznať alebo prehĺbiť kresťanskú vieru. Slobodná a príjemná atmosféra, prístupná forma a humor. Je možné počúvať, pýtať sa, diskutovať a objavovať. Alfa je miesto, kde žiadna otázka nie je naivná alebo nemiestna.

Z čoho sa skladá?

Alfa kurz je sériou tém, ako sú napr.: "Kto je Ježiš?", "Prečo a ako sa modliť?"

Po každej téme nasleduje diskusia v skupinách. Dĺžka kurzu závisí od počtu tém. Zvyčajne trvá cca 12 týždňov (jedno stretnutie za týždeň).

Kto sa môže kurzu zúčastniť?

Každý, ale kurz je hlavne pre:

  •         tých, ktorí sa chcú zoznámiť s kresťanstvom
  •         novoobrátených kresťanov
  •         tých, ktorí túžia oživiť základy svojej viery

Chcel by som robiť Alfa kurz

Všetkým potenciálnym vedúcim Alfa kurzov (a aj ich členom tímu - animátorom malých skupín) odporúčame najprv absolvovať školenie/tréning Základný výcvik pre vedúcich Alfa kurzov.

V prípade, že aj vy chcete organizovať kurz Alfa vo svojom meste, prosím, kontaktujte spoločenstvo Maranatha v Prešove.

 

Objav Krista

Objav Krista je sedem týždňov trvajúca evanjelizačná formácia. Kurz vytvára priateľský priestor, kam môžu ľudia prísť, aby si vypočuli dobrú zvesť a osobne sa stretli s Ježišom Kristom!

Ciele kurzu Objav Krista:

Pomôcť účastníkom vytvoriť si alebo obnoviť osobný vzťah k Ježišovi Kristovi, precítiť lásku Otca a dostať silu Ducha Svätého, aby sme žili ako jeho deti a slúžili ako jeho učeníci v Katolíckej cirkvi.

  • Pomôcť účastníkom nájsť v rámci farnosti, univerzity a pod. spoločenstvo ľudí a vytvoriť si k nim vzťahy nevyhnutné pre život v Kristovi.

Kurz pozostáva zo siedmich stretnutí a jedného dňa duchovných cvičení. Každé stretnutie má štyri časti: večera (ak sa kurz koná večer), čas na modlitbu, prednáška a diskusia v skupinkách.

Na Kurz Objav Krista, nadväzujú kurzy: Nasleduj Krista.

Viac informácií o seminári Objav Krista nájdete TU.

 

Kurz Filip

Kurz Filip, známy aj ako Kurz základov kresťanského života, je víkendový kurz o základných pilieroch kresťanskej viery, ktorý sa skladá z pôsobivých aktivít a prednášok na témy:

  •     Božia láska
  •     Hriech
  •     Spása v Ježišovi Kristovi
  •     Obrátenie a viera
  •     Duch Svätý
  •     Spoločenstvo

Kurz Filip organizujú rôzne spoločenstvá po celom Slovensku. Najbližší termín Kurzu Filip nájdeš ľahko - vygoogliš si ho yes!