ŠAS - Škola autentických sŕdc


Milí priatelia,

v nasledujúcom školskom roku (2016/2017) je tu pre vás opäť možnosť osobnostného i duchovného rastu v rámci ŠAS - Školy autentických sŕdc so zameraním na sprevádzanie. ZKSM v spolupráci s Vinicou o.z. vám ponúka formačný program, pozostávajúci zo siedmich víkendov a 6-dňového letného sústredenia. ŠAS bude prebiehať v Diecéznom centre voľného času vo Važci.

 

 

O škole

Cieľom tejto jednoročnej formácie je osobnostný a duchovný rast účastníkov, upevnenie kresťanskej identity ako aj zvládnutie základných poznatkov k službe v oblasti duchovného sprevádzania (poradenstva) a duchovnej starostlivosti. Táto formácia je určená najmä pre tých, ktorí chcú v budúcnosti slúžiť v tejto oblasti. ŠAS ponúkame absolventom Animátorskej školy, prípadne tým, ktorí majú inú ucelenú kresťanskú formáciu.

Duchovné sprevádzanie je charizma zverená Cirkvi a každý kresťan je pozvaný, aby mal na nej účasť. Súvisí to so starostlivosťou o vzájomné duchovné dobro ľudí v spoločenstve Cirkvi. V tomto širokom význame duchovné sprevádzanie znamená otvoriť sa jeden druhému, akceptovať sa, usilovať sa navzájom pochopiť a poskytovať si duchovnú pomoc.

Škola pozostáva zo siedmich tematických víkendových stretnutí a 6-dňového letného sústredenia. ŠAS je voľným pokračovaním animátorskej školy pre mladých vedúcich. Súčasťou programu ŠAS sú prednášky, pracovné skupiny, skupinové diskusie a zdieľanie, osobná a spoločná modlitba a slávenie eucharistie.

ŠAS založila Ľudka Hagovská v roku 2010, ktorá mala srdce a víziu pre túto školu a celkovo službu poradenstva. Je pre nás cťou znova v tejto škole a vízii pokračovať. Dedičstvo a ovocie Ľudkinej služby a života je pre nás veľmi hodnotné a prostredníctvom ľudí, ktorým počas svojho života slúžila, siaha do večnosti. Prvý ročník tejto školy sa uskutočnil v rokoch 2010/2011.


Témy, ktoré budú obsahom ŠAS:

 • život s autentickým srdcom;
 • základy služby duchovného sprevádzania (poradenstva);
 • vnútorné uzdravenie;
 • celistvosť a integrita;
 • byť prijatý a prijímať;
 • sloboda od strachu;
 • služba oslobodenia;
 • pravda o sexe a sexualite;
 • hnev a jeho zvládanie;
 • premena mysle;
 • sloboda od závislostí;
 • predchádzanie stresu a vyhoreniu;
 • služba inšpirovaná a vedená Duchom Svätým;
 • zdravé vzťahy a hranice;
 • a iné.


Požiadavky na záujemcov o ŠAS:

 • škola je určená pre absolventov animátorskej školy alebo pre ľudí, ktorí absolvovali inú formu kresťanskej formácie,
 • škola je určená pre tých, ktorí slúžia alebo majú záujem slúžiť v oblasti duchovného sprevádzania (poradenstva),
 • účasť na všetkých víkendoch vrátane letného sústredenia je záväzná.


Proces registrácie:

 • Vyplň ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU a DOTAZNÍK, ktoré sú prístupné online TU (vyplnenie trvá viac ako 20 min.).

 • Pošli ODPORÚČANIE OD KŇAZA (resp. lídra spoločenstva), v ktorom bude osobné odporúčanie pre štúdium na ŠAS +  POTVRDENIE O FORMÁCII, ktoré môže byť súčasťou odporúčania, prípadne ako samostatný dokument (stačí poslať oskenované mailom na martin@zksm.sk).

 • Záujemcov, ktorí splnia požiadavky, pozveme na OSOBNÉ PRIJÍMACIE POHOVORY. Termín a miesto pohovoru dohodneme s jednotlivými uchádzačmi vopred.

 • Registrácia na školu bude ukončená 31. júla 2016.


Organizačné informácie:

V školskom roku 2016/2017 sa ŠAS bude skladať zo siedmich víkendov a 6-dňového letného sústredenia.

Termíny víkendov ŠAS:

1. víkend:   28. - 30. október 2016            - Škutovky

2. víkend:   16. - 18. december 2016        - Važec

3. víkend:   27. - 29. január 2017              - Važec

4. víkend:   24. - 26. február 2017             - Važec

5. víkend:   17. - 19. marec 2017              - Važec

6. víkend:   21. - 23. apríl 2017                 - Važec

7. víkend:   26. - 28. máj 2017                  - Važec

Letné sústredenie: 30. jun - 5. júl 2017       - Važec

 

Poplatky:

 • školné: študenti = 50,00 €; pracujúci = 75,00 € (uhrádza sa po prijatí na školu),
 • príspevok za víkend (zahŕňa stravu a ubytovanie) = 28 € (s obliečkami DCVČ), 23 € (s vlastným spacákom)
 • letné sústredenie = cca 120 € (poplatok budeme aktuálizovať v priebehu školy)


Kontakt:

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktná osoba: Martin Janus, koordinátor ŠAS

Email: martin@zksm.sk

Telefón: +421 907 353 508

 

ŠAS bude prebiehať pod záštitou predsedu ZKSM Janka Buca