Aktuálne informácie o AŠ

 

Informácie o prijímacích skúškach pre školský rok 2014/2015

Animátorská škola vo Važci - prihláška pre šk. rok 2014/2015 - TU

 

Bratislavská animátorská škola - do nového ročníka BAŠ je možné prihlásiť sa najneskôr do 10.júna 2014. Prihlášku, kotrú je potrebné ju zaslať na korešpondenčnú adresu AŠ, nájdete TU. Prijímacie pohovory sa uskutočnia v priebehu júla.

 

Animátorská škola v Španej Doline

  Prihlášky do:   25. augusta 2014
  Prijímacie skúšky:   Pozvánku pošleme emailom
  Termín prijímacích skúšok:   september 2014
  Obsah prijímacích skúšok:   Osobnostné testy, test z náboženstva, ústny pohovor
  Podanie prihlášky a prijímacie konanie:   0 €
  Cena:                                                                         16 víkendov po 15 € pre študentov (18 € pre pracujúcich)
  10-dňové stretnutie počas leta po 1. roč.:   70 €
  Zápisné na začiatku kurzu:   20 € pre študentov, 30 € pre pracujúcich

Prihlášky na AŠ v Španej Doline TU